Welcome to the CPD College bookshop

Sixth Class

Set Descending Direction
per page
 1. Cathal

  Cathal

  €8.00

  Aoife Ní Dhufaigh
  An Gúm 2012
  ISBN 9-781857-918106
  Lth 80

  Aois-ghrúpa: Déagóirí/Teenager

  Nuair a bhaineann drochthimpiste d'athair Chathail socraíonn a thuismitheoirí go mbogfaidh siad as Baile Átha Cliath siar go Gaillimh. Cé go bhfuil amhras ar Chathal faoi chinneadh a thuismitheoirí ní deir sé dada leo foai. Tuigeann sé go bhfuil a thuismitheoirí faoi bhrú.

  When Cathal's father has a bad accident, his parents decide to move from Dublin to Galway. Cathal has his doubts about he move but doesn't day anything to his parents. He understands they are under pressure.

  Learn More
 2. Macdara Ó Fátharta (Beathaisnéis)

  Macdara Ó Fátharta (Beathaisnéis)

  €8.00

  Máire Uí Dhufaigh

  An Gúm 2013

  ISBN 978-1-85791-814-4

  Lth/Pgs 48

  Tugtar léargas sa mbeathaisnéis seo ar dhomhan na haisteoireachta agus ar an am atá caite ag Macdara ag plé leis an domhan sin. Ní bhíonn aon dhá lá mar an gcéanna nuair is aisteoir tú agus bíonn tú ag foghlaim rudaí nua an t-am ar fad. Is léir, áfach, go bhfeileann sé sin do Mhacdara!

  With this biography we step behing the scenes with Macdara Ó Fátharta who gives us an insight into the journey he has taken as an actor while fashioning a career on both stage and screen.

  Learn More
 3. Dalladh Dánta

  Dalladh Dánta

  €6.50

  Dalladh Dánta
  Séideán Sí
  ISBN 9781857918120
  An Gúm 2012
  25 lth.
  Filíocht, Haiku agus Rannta ó fhilí aitheanta. San áireamh tá  Áine Ní Ghlinn, Claire Lyons, Colette Nic Aodha, Éamonn Ó Ruanaí, Maria Ní Mhurchú, Patricia Forde, Seán Mac Dhonnagáin, Seán Ó Muimhneacháin, Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Sorcha de Brún, agus Uinsionn Ó Domhnaill
  Cuid de shraith Séideán Sí


  A lovely colourful book of Poems, Rhymes and Haiku from some well known poets. Poets included are Áine Ní Ghlinn, Claire Lyons, Colette Nic Aodha, Éamonn Ó Ruanaí, Maria Ní Mhurchú, Patricia Forde, Seán Mac Dhonnagáin, Seán Ó Muimhneacháin, Siobhán Ní Mhuimhneacháin, Sorcha de Brún, and Uinsionn Ó Domhnaill.
  Part of the Séideán Sí series

  Learn More
 4. I gCein is i gCongar

  I gCein is i gCongar

  €8.00

  Í gCéin is i gCóngar
  Martin Fagan a mhaisigh
  ISBN: 9781857918113
  An Gúm 2012
  92 lth.
  Gearrscéalta nuascríofa a foilsíodh mar chuid den tionscadal, Séideán Sí.

  Cúig ghearrscéal atá sa leabhar seo agus iad scríofa ag údair éagsúla – trácht iontu ar eachtraí a tharla i bhfad i gcéin agus ar eachtraí eile a thit amach in áiteanna atá i gcóngar dúinn.
  5 short stories by various authors –  of adventures in near and far away places.

  Learn More
 5. Siar agus Aniar

  Siar agus Aniar

  €8.00

  Siar agus Aniar
  Bailiúchán d’Agallaimh Bheirte 
  Séideán Sí
  Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge a thiomsaigh
  Aongus Ó Coileáin a mhaisigh.
  ISBN: 9781857918137 
  An Gúm  2011
  26 lth. 
  Trí agallamh beirte scríofa ag údair aitheanta. Bainfidh an léitheoir, idir óg is aosta, sult as an ngreann agus as an gcaint dheisbhéalach fhileata atá sna hagallaimh seo. Foilsithe mar chuid den tionscadal, Séideán Sí
  Three witty ‘dialogues in verse’ written by some of the most prolific writers in this genre Find out what it is like to have a real ‘gift of the gab’ as Gaeilge.

  Learn More
 6. Dlúthdhiosca 1 & 2 - Rang 6

  Dlúthdhiosca 1 & 2 - Rang 6

  €25.00

  Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) 
  Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach.

  Dlúthdhiosca 2 (Sceitse, Fógra, Réamhainéis na hAimsire, Agallaimh agus Sobaldráma)
  Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach.
  ISBN 978-1-85791-793-2 
  €25.00

  Learn More
 7. 6 Phictiurcharta

  6 Phictiurcharta

  €5.00

  ISBN 978-1-85791-792-5 

  Learn More
 8. 2 Phóstaeir - Séidean Sí Rang 6

  2 Phóstaeir - Séidean Sí Rang 6

  €4.00

  ISBN 978-1-85791-791-8 

  Learn More
 9. Amstardam

  Amstardam

  €8.00

  Amstardam Séideán Sí Rang a Sé / Sixth Class
  Éamonn Ó Ruanaí
  ISBN: 9781857917901
  An Gúm 2010 
  94 lth.
  ‘Tá an chuma ort, a Chonchúir, go bhfuil saoire ag teastáil uait. Deireadh seachtaine fada, b’fhéidir. Thar lear. I bpríomhchathair éigin – Amstardam, b’fhéidir. Is ea, Amstardam, déarfainn – Van Gogh, Rembrandt, na canálacha, na rothair – d’ardóidís do chroí. Agus, fad atá tú ann, féadfaidh tú gar beag a dhéanamh dom ...’ Fear óg míchiallmhar is ea Conchúr atá tar éis ligean don chearrbhachas an lámh in uachtar a fháil air. Tá sé báite i bhfiacha – lena mhuintir, lena chairde agus anois le coirpeach gránna. Níl pingin rua ag Conchúr leis an gcoirpeach a íoc, mar sin caithfidh sé gar a dhéanamh dó chun na fiacha a ghlanadh. Agus mura ndéanann sé an gar sin is léir nach go caoin ceansa a chaithfear leis ach a mhalairt ar fad!
  Úrscéal a bhéarfaidh greim ort! Foilsithe mar chuid den tionscadal, Séideán Sí.

  Conchúr has no sense. He keeps borrowing money from family and friends and blowing it all at the bookies and on games of poker. And now he has got himself into debt with a local crime boss having borrowed money from him too. With nobody prepared to help him clear this particular debt. Conchúr realizes there is only one way of paying the crime boss back, and that is to do exactly what he tells him to do. And if he doesn’t do what he is told, Conchúr knows full well the consequences will be anything but pleasant.
  A real page turner published as part of the Séideán Sí project

  Learn More
 10. Úbalonga

  Úbalonga

  €8.00

  Úbalonga 
  Rang 6 Séideán Sí
  Áine Ní Ghlinn
  ISBN 9781857917895
  An Gúm

  91 lth.

  Cad a dhéanfá dá bhfaighfeá amach nach ‘beagáinín difriúil ó mháithreacha eile’ atá do mháthair féin, ach ‘an difriúil ar fad’? Tugtar léiriú tuisceanach dúinn in Úbalonga ar an ngaol idir buachaill óg agus a mháthair agus iad ag dul I ngleic le dúshláin an tsaoil. Cuirfidh an duaisleabhar seo ó Áine Ní Ghlinn ag gáire tú ach cuirfidh sé tocht ort freisin.

  A chance discovery of a mysterious book under his mother’s pillow leads a young boy to reveal the truth of his mother’s past, a past which explains quite a few things about her ‘not quite normal’ behaviour. A quirky story which will make you both laugh and cry. Winner of Oireachtas Literary Award in 2009

  Learn More
 11. Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H)

  Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H)

  €8.50

  Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H) Rang 6 /6th Class
  Séideán Sí
  ISBN 9781857917888
  An Gúm 2010
  110 lth.

  Learn More
 12. Leabhar an Oide H – Filteán

  Leabhar an Oide H – Filteán

  €20.00

  978-1-85791-787-1

  Learn More
 13. Séideán Sí Sixth Class Kit

  Séideán Sí Sixth Class Kit

  €130.00

  An Pacáiste Iomlán: Rang 6 €130

  The Séideán Sí Sixth Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for sixth class teachers across all primary schools.

  The Kit contains all the following items:

  Leabhar an Oide H (Fillteán)

  Dlúthdhiosca 1 & 2 - Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach

  Fite Fuaite (Leabhar an Dalta H)

  Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna:

  Úbalonga

  Amstardam

  I gCéin is i gCóngar

  Siar agus Aniar

  Dalladh Dánta

  Cathal

  Macdara Ó Fátharta (Beathaisnéis)

  Leabhar Mór an Eolais

  Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, m. sh. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

  2 Phóstaer

  6 Phictiúrchárta

  Learn More
 14. Leabhar Mór an Eolais

  Leabhar Mór an Eolais

  €16.50

  Leabhar Mór an Eolais 
  An Leabhar is fearr fós
  ISBN 9781857916348
  An Gúm 2007 

  Tá breis agus 140 téarma agus 400 léaráid lándaite sa chiclipéid suas chun dáta seo do léitheoirí bunscoile ó na meánranganna suas. Leagan Gaeilge é de ‘The Ultimate Book of Knowledge’ a d’fhoilsigh Oxford University Press in 2006

  This up to date encyclopaedia for primary school readers deals with over 140 topics and has 400 coloured illustrations. It is an Irish version of ‘The Ultimate Book of Knowledge’ published by Oxford University Press in 2006

  Learn More
Set Descending Direction
per page