Welcome to the CPD College bookshop

Fifth Class

Set Descending Direction
per page
 1. Leabhar Mór an Eolais

  Leabhar Mór an Eolais

  €16.50

  Leabhar Mór an Eolais 
  An Leabhar is fearr fós
  ISBN 9781857916348
  An Gúm 2007 

  Tá breis agus 140 téarma agus 400 léaráid lándaite sa chiclipéid suas chun dáta seo do léitheoirí bunscoile ó na meánranganna suas. Leagan Gaeilge é de ‘The Ultimate Book of Knowledge’ a d’fhoilsigh Oxford University Press in 2006

  This up to date encyclopaedia for primary school readers deals with over 140 topics and has 400 coloured illustrations. It is an Irish version of ‘The Ultimate Book of Knowledge’ published by Oxford University Press in 2006

  Learn More
 2. Séideán Sí Fifth Class Kit

  Séideán Sí Fifth Class Kit

  €130.00

  An Pacáiste Iomlán: Rang 5 €130

  The Séideán Sí Fifth Class Kit contains all the following items: and would be an excellent resource for fifth class teachers across all primary schools.

  The Kit contains all the following items:

  Leabhar an Oide G (Fillteán)

  • Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim

  • Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang

  • Moltaí maidir le húsáid na ' líochta sa rang

  • Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang

  • Teimpléid Éagsúla

  • Tráth na gCeist

  • Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G

  Dlúthdhiosca 1 & 2 (Scéalta, Sceitsí agus Cur síos beathaisnéiseach) Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach

  Fite Fuaite (Leabhar an Dalta G)

  Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna:

  An Marcach Óg

  Bean uasal mhisniúil (Adi Roche)

  Cine Shiabhra

  Sin Scéal Eile!

  Féasta Filíochta

  Inis seo dom!

  Go Tóin Poill

  Leabhar Mór an Eolais

  Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.

  6 Phóstaer

  4 Phictiúrchárta

  Learn More
 3. Fite Fuaite - Rang 5

  Fite Fuaite - Rang 5

  €8.50

  Fite Fuaite Leabhar an Dalta G Rang 5 / 5th Class
  ISBN 97885791761
  An Gúm 2009 
  Rang 5 / 5th  Class 
  Séideán Sí
  86 lth.
  Cúrsa nua Gaeilge is ea Séideán Sí cuireadh ar fáil chun freastal ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna lán-Ghaeilge. Tá an cúrsa oiriúnach le húsáid i scoileanna eile chomh maith. 

  A comprehensive, multimedia resource pack for teaching Irish, aimed specifically at Irish-medium and Gaeltacht schools but is suitable for use in other primary schools.

  Learn More
 4. Leabhar an Oide G - Filteán

  Leabhar an Oide G - Filteán

  €20.00

  Seidean Si - Leabhar An Oide G (Filltean) - Rang 5/ 5th Class

  Ceáchtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim

  Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang

  Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang

  Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang

  Teimpléid Éagsúla

  Tráth na gCeist

  Ceachtanna ábharbhunaithe - treior don mhúinteoir

  Ceachtanna ábharbhunaithe - ábhar don dalta

  Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G

  Learn More
 5. An Marcach Óg

  An Marcach Óg

  €8.00

  An Marcach Óg
  Leabhar don Léitheoireacht Rang 5/5th class
  Pádraig Ó Baoighill
  Peter Donnelly a mhaisigh.
  ISBN 9781857917628
  42 lth.
  Séideán Sí Rang 5/5th class
  Contae Aontroma sna 1950daí.....
  Ba mhaith le Dónall Óg a bheith ina mharcach. Is é mian a chroí dul ag obair leis an Traenálaí Mór, George Brown. Ach an éireoidh lena uncail, Séarlaí, cur ina luí ar a mháthair gur cheart ligean dó dul ag obair sna stáblaí i gCoill na Baioce?
  Scéal taitneamhach é seo a scríobhadh i nGaeilge Chúige Uladh.
  Dónall Óg would like to be a jockey. He wishes more than anything to work with the famous trainer George Brown. But can his uncle convince his mother that she should let him go to work in the stables in Coill na Baoice?
  This is a delightful story written in Ulster Irish.

  Learn More
 6. Bean Uasal Mhisniúil (Adi Roche)

  Bean Uasal Mhisniúil (Adi Roche)

  €8.00

  Bean Uasal Mhisniúil 
  Seideán Sí  Rang a Cúig 
  Siobhan Mhic Gearailt
  ISBN: 9781857917635
  An Gúm 2010
  63 lth.

  Is beag a thuig Adi Roche, nuair a tharla an phléasc uafásach i Searnóbail sa bhliain 1986, an t-athrú a thiocfaidh ar a saol dá toradh. Ghoill na rudaí a thit amach de thoradh na pléisce go mór uirthi, ach taispeánadh di chomh maith gur féidir gach saghas rud a bhaint amach ma chuireann tú chuige go díograiseach agus go misniúil. 
  Little did Adi Roche know that when Chernobyl blew up in 1986 how events after the explosion would change her life.

  Learn More
 7. Cine Shiabhra

  Cine Shiabhra

  €8.00

  Cine Shiabhra Rang 5
  Séideán Sí 5th class
  Claire Lyons
  The Cartoon Saloon a mhaisigh 
  ISBN: 9781857917642
  An Gúm 2009
  Theith Cine Shiabhra ón oighear a bhí ag clúdach dhromchla an domhain na mílte bliain ó shin agus d’úsáid a gcuid draíocht chun áit chónaithe nua a chruthú dóibh féin faoi thalamh. Tá an draíocht sin ag imeacht i léig, áfach, agus níl de rogha acu anois ach filleadh ar dhromchla an domhain. Beidh duine le roghnú chun an bealach a réiteach do Chine Shiabhra agus áit chónaithe nua a aimsiú ar an dromchla. Cé a roghnófar chun tabhairt faoin turas contúirteach seo? Agus an féidir an méid atá le déanamh a chur I gcrích sula n-imíonn an draíocht i léig ar fad?
  Shiabhra's tribe escaped from the ice that was covering the surface of the earth thousands years ago and used their magic to make place for themselves underground. That magic is now weakening and they have no choice but to go back to the surface. Shiabhra's tribe must choose a leader to lead them back to the surface and locate a place to live on the surface. Who will they choose to go on this dangerous trip? And can this be done before their magic expires altogether?

  Learn More
 8. Sin Scéal Eile!

  Sin Scéal Eile!

  €8.00

  Sin scéal eile 
  Séideán Sí Rang 5
  Gearrscéalta Nuascríofa
  ISBN: 9781857917673
  An Gúm  2010 
  98 lth.
  Tar linn ar thuras scéalaíochta. Buailfimid le mic tíre, marbhánach, fathach agus firín beag bídeach. Tabharfaimid cuairt ar mhúsaem agus ar shiopa ceoil is siúlfaimid sráideanna na mbruachbhailte. Cad a tharlóidh i gcaitheamh an turais? Bhuel...sin scéal eile!
  A diversity of characters and dramatic episodes await young readers in these short stories where they will marvel what the giant, the wolf and the corpse get up to.

  Learn More
 9. Go Tóin Poill

  Go Tóin Poill

  €5.00

  Scéal lán eachtraíochta. Ar an mbád farantóireachta atá Nic agus é ar a bhealach chuig an oileán le cuairt a thabhairt ar a Mhamó agus a Dhaideo. Tá an turas báid céanna déanta go minic cheana aige. Ach ní haon ghnáth-thuras a bheidh sa cheann áirithe seo.

  This was Nic's first time to make the trip to the island by himself to visit his grandparents. As he stood on the quay he couldn't wait to be on his way but he had yet to meet his fellow passengers and the adventure that would ensue.

  Learn More
 10. Inis Seo Dom

  Inis Seo Dom

  €5.00

  Inis Seo Dom!
  Bailiúchán d’Agallaimh Bheirte 
  Séideán Sí
  Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge a thiomsaigh
  Domhnal Ó Bric a mhaisigh
  ISBN: 9781857917680
  An Gúm  2011
  26 lth. 
  Trí agallamh beirte scríofa ag údair aitheanta. Bainfidh an léitheoir, idir óg is aosta, sult as an ngreann agus as an gcaint dheisbhéalach fhileata atá sna hagallaimh seo. Foilsithe mar chuid den tionscadal, Séideán Sí
  Three witty ‘dialogues in verse’ written by some of the most prolific writers in this genre Find out what it is like to have a real ‘gift of the gab’ as Gaeilge.

  Learn More
 11. Féasta Filíochta

  Féasta Filíochta

  €6.50

  FÉASTA FILÍOCHTA
  Dearthóirí Áiseanna Teagaisc a thiomsaigh
  Peter Donnelly a mhaisigh

  Togha gach bia agus rogha gach dí a bhíonn ag féasta de ghnáth. Suigh chun boird ag féasta de chineál eile agus blais de thogha agus de rogha na filíochta!

  An illustrated collection of over a dozen short poems for children full of humour, poignancy and quirky observations.

  “Ba bhreá liomsa bheith i m’eitleog
  Thuas in airde sa spéir.
  Ba bhreá liom dul ar foluain
  Ar sciatháin aeir…..”

  Eitleog le Áine Ní Ghlinn

  Learn More
 12. Dlúthdhiosca 1& 2

  Dlúthdhiosca 1& 2

  €25.00

  Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach
  ISBN 978-1-85791-771-0

  Learn More
 13. 6 Phóstaer

  6 Phóstaer

  €7.00

  ISBN 978-1-85791-769-7

  Learn More
 14. 4 Phictiúrchárta - Rang 5

  4 Phictiúrchárta - Rang 5

  €4.00

  Cúrsa Comhtháite Gaeilge 4 Phictiúrchárta Rang a Cúig
  Séideán Sí – 5th Class
  ISBN 9781857917703
  An Gúm
  Liosta na bPictiúrchártaí:
  1.    1 Daithi Ó Sé (An Teilifís: Ceacht 4)
  2.    2 Is Fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 1 (Sa bhaile: Ceacht 1)
  3.    3 Is Fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 2 (Sa bhaile: Ceacht 1)
  4.    4 Is Fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 3 (Sa bhaile: Ceacht 1)

  Learn More
Set Descending Direction
per page